Gezond Verstand

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


 Individualisme, hedonisme, eigenbelang, machtsmisbruik, framen, graaizucht, list-leugen-bedrog, lobbyen.
De media staan vol met deze zaken. De burger verliest zijn vertrouwen in politiek, bedrijfsleven en overheden.
Het Genootschap Voor Gezond Verstand
wil hier tegen een dam opwerpen.

Hoe? Zo:

Het genootschap is een virtueel verbond waarvan u gratis lid wordt door u in te schrijven onder de belofte dat u ten alle tijde uw gezonde verstand zult gebruiken, zowel privé als beroepsmatig, en dat zult laten prevaleren boven liegen, framen en eigenbelang.

Uw inschrijving zal alleen worden gebruikt om u zo af en toe een nieuwsbrief te sturen.

U heeft geen enkele verplichting, uitsluitend een morele:
Gebruik uw gezonde verstand 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu